Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Notikumi

Mūsu skolēnu dalība kartes stāstu konkursā
2021-04-19

Jau otro gadu ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) nozares uzņēmums Envirotech organizēja kartes stāstu konkursu skolēniem. Konkursa tēma - Iepazīti Latviju!

Šī konkursa mērķis bija aicināt skolēnus parādīt savas tehnoloģiju izmantošanas prasmes, patstāvīgi izveidojot radošu stāstu par tēmu vai vietu Latvijā, izmantojot ģeogrāfisko informācijas sistēmu ražotāja Esri kartes stāstu veidošanas rīkus ArcGIS StoryMaps un Esri StoryMaps. Ar konkursa palīdzību organizatori vēlējās izcelt kartes stāstu kā universālu palīgu mācību procesā, kas sniedz visus nepieciešamos rīkus, lai izveidotu kartes, apkopotu tekstuālo un vizuālo informāciju un izveidotu mūsdienīgas interaktīvās prezentāciju lietotnes (informācija par konkursu no organizatoru interneta vietnes).

Arī Ikšķiles vidusskolas 10.b. klases skolnieces konkursā piedalījās un izveidoja savus kartes stāstus kā iepazīt Latviju!

Esteres Mitjkovas darbs: https://arcg.is/0XmWX8 

Renātes Ennes darbs: https://arcg.is/1ajS5f0