Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Notikumi

Pieredzes apmaiņa Islandē projekta ”Change process management in education system” ietvaros.
2019-11-07

No 2019. gada 06. -14. oktobrim Ikšķiles novada Izglītības pārvaldes, Ikšķiles vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” un Brīvās skolas delegācija bija  pieredzes apmaiņas vizītē, projekta ”Change process management in education system” ietvaros, izglītības jomā Islandē, Reikjavīkā. Pieredzes apmaiņas mērķis bija iepazīt Islandes pieredzi organizējot un plānojot skolu/ pirmsskolu attīstību, izglītības iestāžu darbību, darbinieku menedžmentu, kā arī smelties inovatīvas idejas, kuras adaptēt un realizēt savā darbā, Ikšķiles novada pašvaldības  izglītības iestādēs 06.10. vēlu vakarā ieradāmies Islandē, Reikjavīkā. 07.10. tikāmies ar Reikjavīkas pašvaldības izglītības un jaunatnes departamenta vadītāju un darbiniekiem, lai iepazītos ar pašvaldības koncepciju un pieredzi kā tiek organizēts, plānots un realizēts darbs izglītības jomā. Notika diskusija par izglītības sistēmu arī Latvijā. Dienas otrajā pusē tika apmeklēta pirmsskolas izglītības iestāde “Laufskalar.” Iestādes vadītāja iepazīstināja ar iestādi, darbu tajā kā arī savu pieredzi darbā ar iestādes darbiniekiem, bērniem un vecākiem. 08.10. tika apmeklētas divas pirmsskolas izglītības iestādes “Mulaborg” un “Osp-preshool”. Šajās iestādēs bija iespēja uzzināt kā tiek organizēts darbs, varēja vērot bērnu un darbinieku darbu iestādē, kopā ar iestādes vadību diskutējam par kopīgo un atšķirīgo pirmsskolas jomā abās valstīs.09.10. tika apmeklētas diva skolas “Holabrekkuskoli” un “Melaskoli sākumsskola”. Bija iespēja gan iepazīties ar skolu vēsturi, bērniem piedāvātajām aktivitātēm un skolotāju darbu iestādēs. Skolu direktori stāstīja par saviem izaicinājumiem skolvadībā un izmantotajiem risinājumiem, telpu tehniskajām iespējām. 10.10. tika apmeklēta izglītības iestāde, kas atradās Reikjavīkas pilsētas otrā pusē un šī izglītības iestāde atrodas vistālāk no centra – lauku teritorijā. Šajā “Klebergsskoli” pavadījām gandrīz visu dienu, jo bija iespēja redzēt gan pirmsskolas ēku un tajā notiekošo darbu, gan pašas skolas ēku un teritoriju. Piedalījāmies nodarbībās/ stundās, vērojām skolotāju un bērnu aktivitātes. Izglītības iestādes direktore dalījās pieredzē par iestādes darbību apvienojot dažādas skolas funkcijas un apakšaktivitēs, tai skaitā interešu izglītības centru, kuram ir gan sporta halle, gan āra peldbaseins, kuru apmeklē arī bērni kā stundu nodarbības.11.10. notika tikšanās Reikjavīkas izglītības pārvaldē, kur sākumā paši diskutējām par projekta ietvaros iegūtajām atziņām, gan pēc tam kopā ar pārvaldes vadītāju diskutējam par kopīgo un atšķirīgo abās valstīs un pilsētās, kā arī runājām un analizētām tālākās sadarbības iespējas dažādās izglītības pakāpēs gan saistībā ar darbinieku profesionālo pilnveidi, kā arī mācību satura pieredzes izzināšanu. Tālāk bija iespēja iepazīt Islandes kultūru un tās likumsakarības, aktualitātes ņemot vērā izglītības jomā izvirzītās prioritātes. 

Ginta Liepiņa Ikšķiles vidusskolas direktore

Laimīte Seņkāne- Soste Pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” vadītāja