Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Notikumi

Popgrupu konkurss
2014-02-20

Latvijas izglītības mācību iestāžu popgrupu konkurss - festivāls, kas notika š'.g. 16. februārī Rīgā . 

 

Konkursā piedalījās 17popgrupas no Preiļiem , Mazsalacas, Pārgaujas, Daugavpils, Tukuma... mūsu Ikšķiles novadu pārstāvēja Ikšķiles vidusskolas 5.-7.kl.popgrupa un 2.-4.kl. popgrupa. Abas grupas ieguvušas 1.pakāpes diplomus.


Kopvērtējumā 1.vieta 5.-7.kl. popgrupai(Anetei Ingrīdai Vintišai, Santai Krasovskai, Luīzei Opolā, Kristiānai Legzdiņai, Megijai Siliņai un Lindai Rekmanei) 
 un 2. vieta mūsu mazajām dziedonēm(Annijai Bērziņai, Līnai Mārai Krastiņai, Kristiānai Skrindževskai, Aritai Siliņai, Loretai Lasmanei, Alisei Geidei un Dārtai Filipovai ).


Mums prieks, ka mūsu dziedātājas, skolotājas Sarmīte vadībā ir guvušas augstu novērtējumu Latvijā. Gandarījums par gūtajiem panākumiem , par izdziedātajiem agrajiem rītiem, par to centību un dziedātprieku ar kādu meitenes gatavojas ne tikai konkursiem, bet arī priecē visus skolas, novada un valsts pasākumos..

Mazās dziedātājas saka paldies Ikšķiles novada domei par palīdzību vienmēr nodrošinot transportu, lai piedalītos konkursos un suminājumi bērnu vecākiem par uzmundrinājumu, līdzi jušanu un īkšķu turēšanu.
Ir patīkami, ka paziņojot konkursa rezultātus,esam atzīti par labākajiem un varam godam nest savas skolas- Ikšķiles vidusskolas vārdu.

Paldies skolotājai- POP grupu vadītājai Sarmītei Viļumai.