Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Notikumi

Popiela 2019
2019-04-25

Par tradīciju kļuvusī POP iela 2019 jau atkal ir izskanējusi!

Šogad par vispavasarīgāko priekšnesumu tika atzīts 2.c "Saulesbrilles", nomināciju visdraudzīgākais priekšnesums ieguva 1.c, par visspožāko dejas priekšnesumu balvu saņēma 2.b, visoriģinālākā deju priekšnesuma nomināciju saņēma 5.d, vissinhronākā priekšnesuma nomināciju - 4.d, visasprātīgākā priekšnesuma nomināciju - 3.a, visoriģinālākajiem - 4.b, 3.c, 4.c, bet par spēcīgu, latvisku un patriotisku priekšnesumu tika apbalvota Īrisa Mitjkova no 3.e.

Paldies visiem dalībniekiem, klašu audzinātājiem un vecākiem - ļoti pārdomāti, melodiski, ritmiski, koši un interesanti priekšnesumi!

Paldies Skolēnu pašpārvaldes komandai - Undīnei, Amandai, Luīzei, Annai, Mikum, Mārtiņam, pasākuma vadītajiem Amandai un Mikum, solistiem Aritai un Mikum, žūrijai - Laurai, Annai, Aritai un skolotājai Solvitai.

Sena tradīcija, bet tik tīkama visiem - tik daudz talantu, radošo izpausmju un prieka!

Foto skolas galerijā.