Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Notikumi

Reto valodu diena
2019-10-10

Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.” (J.Klīdzējs)

10. oktobrī Ikšķiles vidusskolā sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas docētāju, arābistikas speciālisti Ingrīdu Kleinhofu un fakultātes studentiem norisinājās reto valodu dienas pasākums. Pasākumā piedalījās četru dažādu valodu studenti – japāņu, grieķu, arābu un korejiešu.

Kā īpašs viesis un savas valsts un valodas pārstāvis Ikšķiles vidusskolā viesojās Turcijas vēstniecības pirmais padomnieks Džemals Erbaja kungs. Savā uzrunā Dž. Erbals stāstīja par turku valodas vispārīgām iezīmēm un īpatnībām, par kopīgo un atšķirīgo no citām austrumu valodām. Savā prezentācijā Turcijas vēstniecības pārstāvis iekļāva arī videomateriālu par Turcijā lielāko humanitāro zinātņu universitāti Ankarā, radot priekšstatu gan par valsts izglītības sistēmu kopumā, gan arī par tiem patriotiski noskaņotajiem savas valsts jauniešiem, kas savu profesionālo nākotni ir nolēmuši saistīt ar savas dzimtās valodas studijām. Tāpat savā runā Dž. Erbals uzsvēra jebkuru svešvalodu zināšanu nozīmību mūsdienu globalizācijas un optimizācijas laikmetā. Dž. Erbalam šī bija pirmā viesošanās Ikšķilē. Turcijas vēstniecības pirmais padomnieks bija patīkami pārsteigts gan par Ikšķiles vidusskolas mājīgo un skolēniem draudzīgo vidi, gan sirsnīgo uzņemšanu, taču īpaši viesi aizkustināja mūsu skolēnu Aritas Siliņas un Mika Brencāna dziedātā “Shallow”. “Tas bija vienreizēji aizkustinoši un skaisti, līdz dvēseles stīgām,” atvadoties teica Dž. Erbaja kungs.

Arābistikas speciāliste, pasniedzēja Ingrīda Kleinhofa savās prezentācijās ne tikai informēja par iespējām apgūt retās valodas, bet arī uzskatāmi parādīja šo valodnieku profesionālās iespējas un perspektīvas gan mūsu valstī, gan arī starptautiskajā darba tirgū. Tika akcentēti dažādi profesiju pārstāvji – valsts pārvaldes darbinieki, vēstniecības darbinieki, tulki, pasniedzēji, filologi mācību materiālu un vārdnīcu sastādīšanai un, protams, dažāda līmeņa biznesa pārstāvji, kam šī reto valodu zināšanas nākotnē pavērs arvien lielākas priekšrocības. “Konkurence ir maza, bet iespējas plašas,” iezīmējot nākotnes izglītības un darba tirgus tendences pasaulē, komentēja pasniedzēja.

Prezentācijas laikā klātesošie guva priekšstatu par Latvijas sadarbību ar dažādām Āzijas valstīm mūsdienās – ar Ķīnu, Jordāniju, Lībiju, Saūda Arābiju, Ēģipti un Apvienotajiem Arābu Emirātiem. I.Kleinhofa īpaši akcentēja Pretterorisma programmu, kura ir pieņemta un tiek īstenota Apvienotajos Arābu Emirātos šobrīd.

Atraktīvo un enerģisko studentu vadībā skolēni piedalījās spēlē Kahoot par reto valodu rakstu zīmju atpazīšanu. Visātrāk un visprecīzākās atbildes sniedza 9.e klases skolnieks Bastians Krists Cīrulis.

Pasākumā skolēniem tika nodrošināta arī lieliska iespēja piedalīties valodu darbnīcās – gan klausīties studentu saistošās prezentācijas un pieredzes stāstus, gan piedalīties dažādu praktisku uzdevumu izpildē – mēģināt uzminēt dažādu hieroglifu nozīmi, uzrakstīt attiecīgajā valodā savu vai sev mīļu cilvēku vārdus, iemācīties skaitīt līdz desmit vai apgūt svešvalodā kādu tik ļoti dzīvei noderīgu frāzi kā, piemēram, „Mani sauc.., lūdzu, parūpējies par mani!”

Arī studenti pasākuma laikā paši varēja gan novērtēt savas līdzšinējās zināšanas un prasmes, gan mācīties mācīt un nodot savas zināšanas tālāk citiem.
Laiks pagāja nemanot, taču pirmais iespaids ir gūts un paliekošs. Ar gandarījumu jāteic, ka pēc pasākuma dažas mūsu skolnieces lūdza pasniedzējas kontaktus, lai iepazītu Āzijas valstu valodas vairāk un dziļāk, piedaloties LU piedāvātajā “Seminārā Āzijas pētniecībā I”.

Un kas gan to lai zina, iespējams, ka kāds no mūsu jauniešiem pēc dažiem gadiem vadīs reto valodu darbnīcas Ikšķiles vai kādās citās skolās.

Ko par pasākumu domā paši jaunieši?

Kristiāna: “Man ļoti patika pasākums, jo tas bija tiešām izsmeļošs. Es uzzināju daudz par arābu kultūru un valodu noderību. Viss bija izplānots, un man bija prieks gan klausīties priekšnesumu dziesmas, gan iemācīties nedaudz no izvēlētās valodas.”

Elīze: “Es apmeklēju korejiešu valodas darbnīcu. Studentes ļoti interesanti izstāstīja, ko bija sagatavojušas, es iemācījos rakstīt savu vārdu, kā arī ieguvu korejiešu alfabētu, kurš nākotnē man varētu noderēt.”

Jānis: “Man patika nodarbība klasē. Skaista meitene pastāstīja interesantas lietas par japāņu valodu, kuras nekad nebūtu iedomājies. Bija forši!”

Patrīcija: “Man bija interesanti. Spilgtākais, kas palika atmiņā, ir studentu vadītās meistarklases. Es nesaprotu, kā viņi var tik salīdzinoši īsā laikā apgūt tik daudz hieroglifus. ”

I.Rasima

Ieskats valodu dienas norisēs skolas galerijā.

Par notikumu lasiet arī ikskile.lv.