Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Notikumi

Robertam Mūkam veltītais skolēnu jaunrades darbu konkurss
2020-01-16

Katru gadu Galēnu novada dome, Galēnu kultūrvēstures biedrība, Galēnu pamatskola un dzejnieka, filozofa un reliģiju pētnieka Roberta Mūka muzejs izsludina jaunrades konkursu Latvijas skolu audzēkņiem. Konkursā nu jau daudzus gadus piedalās arī Ikšķiles vidusskolas skolēni. Šī gada konkursa moto Roberta Mūka vārdi: “Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaisā.”

Šogad atzinību izpelnījās 6.e kl. skolniece Paula Rumjanceva, 9.b kl. skolniece Patrīcija Kancēviča un 10. kl. skolniece Līva Vanaga. Paldies skolotājām Guntai Grejerei, Gintai Silkalnei, Zanei Bēķei par skolēnu rosināšanu dalībai konkursā!