Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Notikumi

Šuplinskas vizīte
2020-08-28

28.augustā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska apmeklēja Ikšķiles novadu un viesojās arī Ikšķiles vidusskolā.

Ministre tikās ar pašvaldības vadību un izglītības iestāžu vadītājiem, speciālistiem un pedagogiem, lai pārrunātu aktualitātes un attīstības iespējas Ikšķiles novada izglītības sistēmā.

Vizītes ietvaros ministre I. Šuplinska apmeklēja Ikšķiles vidusskolu, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi "Čiekuriņš" un Ikšķiles Brīvo skolu.

Vizītes apskats ikskile.lv