Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Notikumi

Vērtību skola
2013-02-06

Projektu nedēļa Ikšķiles vidusskolāKlāt otrais mācību pusgads un kopā ar to arī projektu nedēļa! Skolēnu patstāvīgā darba, radošu izpausmju un jaunu zināšanu laiks.

Projektu nedēļa - mācību darba organizācijas forma, piecas darba dienas mācību gada laikā, lai mainītu mācību darba metodes un formas, kā arī sniegtu iespēju mainīt mācību priekšmetu stundu tradicionālo ritmu un novērstu skolēnu pārslodzi.

Šogad projektu dienas ir 4. februāris, 5. marts, 3. aprīlis, 29. un 30. maijs.

Projektu nedēļas tēma: „Vērtību skola”

Skolotājs- projekta vadītājs

Projekta tēma

 

Klase

Zirne S.

Profesija kā vērtība

2.a

Narvaite S.

Mana Latvija

2.b

Tilta S.

Ģimene kā vērtība

2.c

Ivčenko I.

Koks - tā ir vērtība

2.d

Radziņa-Sproģe I.

Latviešu tradīcijas kā vērtība

3.a

Barce I.

Draudzība kā vērtība

3.b

Katkovska A.

Profesija kā vērtība

3.c

Kiršholce D.

Tautas tērps kā vērtība

3.d

Kalniņa L.

Mans novads, no kura nāk manas saknes

4.a

Salnāja L.

Mūsu vērtība - koks

4.b

Hartmane Z.

Mūsu vērtība - koks

4.c

Jaundāldere D.

Blogs „Izglītības vide Latvijas skolās”

5.a

Bigača A.

Satiksmes drošība kā vērtība

5.b

Bēķe Z.

Ārpusskolas izglītība kā vērtība „Iepazīsti Saeimu”

6.a

Lubecka I.

Ārpusskolas izglītība kā vērtība „Iepazīsti Saeimu”

6.b

Poriete V.

Atbildība kā vērtība

6.c

Baltruna E.

Veselība kā vērtība

7.a

Krastiņa D.

Manas vērtības

7.b

Ļeonova I.

Izglītība kā vērtība

7.c

Serafimoviča E.

Vēsture kā vērtība(vēsturiskais mantojums Ikšķiles novadā)

8.a

Daukšte E.

Mana nākotnes profesija kā vērtība

8.b

Pētersone S.

Zināšanas kā vērtība

9.a

Birkmane V.

Profesija kā vērtība

9.b

Ziemele S.

Atbildība kā vērtība

10.

Viļuma S.

Tradīcijas kā vērtība

11.

Doniņa M.

Zināšanas kā vērtība

12.