Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Notikumi

Zinību diena 2020
2020-09-01
Zinību diena - 2020./2021.mācību gada atklāšana: laikam visvairāk 1.septembri ar nepacietību gaidīja mūsu pirmklasnieki -
  • 1.A klase /klases audz.Inga Barce/
  • 1.B /Santa Kamša/
  • 1.C /Sanda Skujiņa/
  • 1.D /Agita Dembovska/
  • 1.E /Ruta Rudzīte/

Paldies pirmklasnieku vecākiem, kuri ar smaidu sejā, priecīgi uzticēja mūsu skolai, skolotājiem savus bērnus, lai turpmāk visi kopā, roku rokā apgūtu un izzinātu ne tikai pasauli, bet arī paši sevi.

Visām 44 Iksķiles vidusskolas klasēm šodien notika arī svinīga klases stunda - atkalredzēšanās prieks, smiekli, ziedi, kliņģeri...kā jau svētkos!

Mēs priecājamies, ka mūsu pedagogu pulkam pievienojušies 11 pedagogi - sākumskolas skolotājas Agita Dembovska un Kitija Pūpola, skolotāja palīgs Anete Adamoviča, sporta skolotaji Sanita Tauriņa un Rauls Rozenlauks, angļu valodas skolotāja Marīte Marta Vizbule, matemātikas skolotāja Svetlana Žarkovska, informātikas skolotājs un pedagoga palīgs Ģirts Sarma, ķīmijas skolotājs Ainārs Zariņš, fizikas skolotāja Taisija Strode un sociālais pedagogs Zane Mundure.

Sākumskolas skolotājai Laurai Salnājai un vēstures skolotajai Elitai Serafimovičai skolas zvans mūsu skolā 1.septembrī jau skan 30. reizi, tik daudz gadi mūsu skolā! Sveicam un lai visiem skolotājiem viņu darbs atnes prieku un gandarījumu!

Paldies Ikšķiles novada domes priekšsēdētājam Indulim Trapiņam, priekšsēdētāja vietniekam Marisam Martinsonam, izglītības pārvaldes vadītājai Lienei Šmitei par skaistajiem vēlējumiem mūsu kolektīvam! Ikšķiles luterāņu draudzes mācītājs Dzintars Laugalis mūs uzmundrināja ar stipriem vārdiem, sirsnīgs paldies! Tik patiesi, dziļi, svētīgi un iedvesmojoši vārdi visiem!

Un kas gan būtu svētki, ja tajos savas dziesmas neskandētu mūsu dziedātāji Sarmītes Viļumas vadībā!

Lai Ikšķiles vidusskolas direktores Gintas Liepiņas ieskandētais skolas zvans aicina visus uz sadarbību, sapratni un radošu garu!

Veiksmi, izturību, prieku un izdošanos visiem - skolēniem, skolotājiem, mūsu čaklajiem tehniskajiem darbiniekiem un ēdnīcas kolektīvam, skolēnu autobusu šoferīšiem, vecākiem un visiem mūsu atbalstītajiem!

Lai skaists, laimīgs, daudzu priecīgu mirkļu piepildīts 2020./2021.mācību gads!

Foto mirkļi skolas galerijā.