Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Pasākumi karjeras atbalstam 1.-4.klašu posmā

Bitenieka profesija
2019-05-20

Saulainā  20.maija rītā 2.c klase kopā ar klases audzinātāju Lauru Salnāju devās iepazīties ar bitenieka profesiju. Mārča mamma Iveta, kura nodarbojas ar biškopību, mums laipni izstāstīja un parādīja, kā iegūst medu. Skolēni saģērbās speciālajos tērpos un cepurēs. Skolēni teica, ka esot līdzīgi kosmonautiem!

Iveta aicināja skolēnus apskatīt bišu stropu un saimi. Skolēni ar interesi klausījās stāstījumā un uzdeva dažādus jautājumus par bišu dzīvi, medus iegūšanu. Pasākuma beigās visi nogaršoja jauno medu. Uz skolu devāmies ar pilniem punčiem svaiga medus un jaunām zināšanām.

Paldies Ivetai Mežaraupei par interesanto stāstījumu!