Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Pasākumi karjeras atbalstam 1.-4.klašu posmā

Karjera Ikšķiles vidusskolā
2019-12-17

Šajā mācību gadā būtiski papildināta Ikšķiles vidusskolas mājaslapā sadaļa KARJERA. Karjeras sadaļā ir pieejama ne tikai aktuālā informācija par karjeras aktivitātēm skolā, bet arī dažāda satura infografikas, piemēram, par to kā plānot karjeru, kā izvēlēties izglītības iestādi u.c. Karjeras sadaļā ir izvietoti arī CV un motivācijas vēstules paraugi, kā arī apkopotas noderīgas saites par profesijām, kursiem, stipendijām utt. Arī šajā mācību gadā skolēniem ir iespēja pieteikties individuālajām karjeras konsultācijām pie pedagoga karjeras konsultanta Ināras Strazdiņas 113. kabinetā.

Pirmajā stāvā ir izveidots atsevišķs karjeras stends, kurā tiek izvietots ikmēneša kalendārs un aktualitātes. Tāpat labiekārtots un uzlabots ar aprīkojumu ir arī pedagogu karjeras konsultantu kabinets. Tas ir papildināts ar dažādiem karjeras materiāliem, t.sk. karjeras kabinetā ir pieejams pārvietojamais karjeras kompasa paklājs. Savukārt, Ikšķiles vidusskolas sākumskolā stabi katrā stāvā pārkrāsoti ar tāfeles krāsām un turpmāk izmantojami kā radošie stendi. Skolēni jau aktīvi izmantojuši, reklamējot Mārtiņdienas gadatirgu, kā arī ikdienā papildinot ar zīmējumiem un laba vēlējumiem.

Labs sākums karjerai!