Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Pasākumi karjeras atbalstam 1.-4.klašu posmā

Medicīnas māsu profesija
2019-04-30

30. aprīlī 3.b, 3.a un 4.b klasēs viesojās Kristiānas mamma, lai pastāstītu par medicīnas māsu profesiju.

Skolēni ar lielu interesi klausījās stāstījumu par medicīnas māsu profesijas vēsturi, stāstījumu papildināja fotogrāfijas.

Skolēni aktīvi līdzdarbojās un noskaidroja kādas rakstura īpašības un prasmes nepieciešamas šīs profesijas pārstāvjiem.

Neizpalika arī dažādi drošības jautājumi, kā arī padomi kā rīkoties traumu gadījumos.