Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Pasākumi karjeras atbalstam 1.-4.klašu posmā

Projektu ideju konkurss 3.klasēm
2020-01-31

Janvāra mēnesī karjeras projekta ietvaros 3. klašu skolēniem tika organizēts projektu ideju konkurss “Varam un darām!”. Konkursa mērķis bija sniegt iespēju skolēniem gūt jaunu praktisku pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā.  Konkurss rosināja skolēnus paraudzīties uz vidi apkārt caur iespēju prizmu – kādas jaunas vai iepriekš neieraudzītas iespējas var radīt un pilnveidot, lai uzlabotu dzīves kvalitāti sev apkārt, pēc iespējas racionālāk, izmantojot pieejamos resursus.

Ņemot vērā jauno kompetenču pieejā balstīto mācību saturu, projektu ideju izstrāde tika integrēta mācību procesā, jo janvārī notika arī matemātikas nedēļa. Projekta idejas izstrādes process sākās ar skaidrojumu par projektu, un notika ideju ģenerēšana pēc sešu domāšanas cepures metodes.  Tad tika uzsākta kopīga pieteikuma veidlapas aizpildīšana mācību stundās, bet skolēnu mājas uzdevums bija sagatavot projekta idejas prezentāciju. Skolēnu darbs tika organizēts grupās. Skolēni saņēma gan skolotāja vērtējumu, gan labākie tika apbalvoti ar uzņēmēju sarūpētajām naudas balvām. Projektu ideju prezentācijas vērtēja Ikšķiles novada pašvaldības speciālisti un Ikšķiles novada uzņēmēju biedrības pārstāvji, kuri katrā klašu grupā labākajai idejai piešķīra naudas balvas maksimums 30Eur vērtībā idejas īstenošanai.

Projekta ideju izstrādes procesā skolēniem bija iespēja apgūt projektu vadības iemaņas, budžeta plānošanu, attīstīt prezentācijas un dažādas caurviju prasmes, izmantot jau apgūtas zināšanas un paust attieksmes, kas nepieciešamas uzdevuma izpildīšanai un problēmu risināšanai mainīgās un reālās dzīves situācijās, kā arī iepazīt projekta vadītāja profesijas pienākumus.  

3. a klasē naudas balvas 15Eur vērtībā saņēma divas skolēnu grupas par idejām “Spēles gaitenī” un “Klases ģerbonīši”. 3b klasē 20 Eur naudas balvu ieguva ideja par palīdzību patversmei, bet 10 Eur ideja “Klases kalendārs”. 3.c klasē labākās idejas tika atzītas “Putnu būrīši” un “Katram savs telpaugs”. Savukārt 3.d klasē 30 Eur naudas balvu ieguva ideja “Teātra pulciņš”.

Paldies skolēniem par radošām un interesantām idejām, drosmi uzstāties un savas idejas prezentēt komisijai. Paldies klašu audzinātājām par ieguldījumu projektu ideju konkursa organizēšanā. Paldies vecākiem par atsaucību, iesaistoties un atbalstot savus bērnus projektu ideju izstrādes gaitā, kā arī paldies Ikšķiles novada Uzņēmēju biedrībai par balvu fondu un iesaisti ideju prezentāciju vērtēšanā.