Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 5.-12.klašu posmā

Darbu skolā sāk pedagogi karjeras konsultanti
2018-11-05

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

No 2018. gada 26. oktobra Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2020. gada 31. decembrim.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

 Aktivitātes

Karjeras atbalsta pasākumu īstenošana Ikšķiles vidusskolā visām klašu grupām no 1.-12. klasei. Plānotas aktivitātes, kas nodrošinās - karjeras informācijas pieejamību ikvienam izglītojamam, dažādas karjeras izglītības lekcijas, nodarbības un seminārus gan lielākiem, gan mazākiem, būs iespēja iepazīt dažādo profesiju pasaules piedāvājumu, veikt pašnovērtēšanu, tikties ar personības izaugsmes treneriem un apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas.

Individuālās karjeras konsultācijas

Pedagogs karjeras konsultants Santa Tuherma :

  •  konsultē, informē un izglīto karjeras attīstības jautājumos;
  •   palīdz noskaidrot intereses, spējas, apzina esošās prasmes, izvērtē iepriekšējo pieredzi;
  •   sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā;

Individuālās konsultācijas (131. kabinets) pēc iepriekšējas pieteikšanās uz e-pastu santa.tuherma@ikskilesvidusskola.lv  vai e-klasē.

Noderīgas saites

Nodarbinātības valsts aģentūra   http://www.nva.gov.lv/karjera/

Nacionālā izglītības iespēju datubāze  http://www.niid.lv/

Profesijupasaule.lv   http://www.profesijupasaule.lv

Prakse.lv     http://www.prakse.lv/

Jaunatnes lietas http://jaunatneslietas.lv

EUROPASS  http://www.europass.lv

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs   http://www.aiknc.lv/

Spēle Profesiju laikotājs   http://www.profesijulaikotajs.lv/

Brīvprātīgā darba iespējas un mobilitātes projekti:

http://www.jaunatne.gov.lv

http://europa.eu/youth

https://www.brivpratigie.lv/