Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 5.-12.klašu posmā

Mūsu skola ir pievienojusies programmai “Dzīvei gatavs”.
2019-11-27

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai skolēni gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Darba devēji ne tikai veiksmīgi identificē kompetences, kas nepieciešamas mūsdienu darba tirgū, bet ir arī dinamisks sabiedrotais, kas, sadarbojoties ar izglītības ekspertiem, tās spēj ienest izglītības procesā, veidojot zinošākus un ekonomiski spējīgākus nākotnes darbiniekus un darba devējus. Speciālisti ar dažādu nozaru zināšanām un pieredzi dalās ar mūsu skolēniem, atbalsta mūsu pedagogus un, tādējādi, kopā stiprina izglītības sistēmu Latvijā!

Programmas vieslekcijas jau ir saņemušas augstu skolotāju vērtējumu daudzās Latvijas skolās:

  • vieslekcijas pievienotā vērtība mācību vielas apguvē 8.9/10;
  • ieteikums citiem kolēģiem izmantot “Dzīvei gatavs” stundu kā papildinājumu mācību vielas apguvei skolēniem 9.2/10

Šīs vieslekcijas ir pieejamas bez maksas.

Pedagogs karjeras konsultants Ināra Strazdiņa