Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 5.-12.klašu posmā

Profolio
2020-05-26

Profolio ir pirmā karjeras izglītības mācību platforma, kurā ikviens iegūs priekšstatu par sevi, izvēlēsies nākotnes profesiju un izvirzīs pareizos mērķus.

Izveidotas video pamācības ar norādījumiem, kā jauniešiem izpildīt  uzdevumus! https://youtu.be/QHcEQXvUrEQ

Šajā rakstā apkopotas idejas, kā klases audzinātājam organizēt attālināto klases stundu, izmantojot www.profolio.lv

 Iespējas:

1. Izpildīt vienu no 6 testiem. Skolotāji saņems atgriezenisko saiti par pildīto apkopotā veidā.

2. Nospraust mērķus: līdz semestra beigām un gada beigām.  Mērķu skaits neierobežots.

3. Uzrakstīt personīgo CV un motivācijas vēstuli.

4. Uzrakstīt pašraksturojumu.

5. Izveidot panākumu portfolio.