Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 5.-12.klašu posmā

Skolēniem pieejamas karjeras konsultanta konsultācijas
2019-10-01

 “Karjeras konsultēšana” ir pasākumu kopums, kas dod iespēju cilvēkam jebkurā vecumā un jebkurā dzīves posmā apzināties savas spējas, kompetences un intereses, lai motivēti izvēlētos un vadītu savu izglītību vai nodarbinātību atbilstoši tām. Tā palīdz cilvēkam veicināt sevis izzināšanu, savas profesionālās ievirzes apzināšanu, padziļināt izpratni par izglītību un iespējām darba tirgū.

Turpinot iepriekšējā gadā iesākto, arī šogad skolā tiek piedāvātas  karjeras konsultācijas pie pedagoģes karjeras konsultantes Ināras Strazdiņas 113. kabinetā:

Pirmdien    9.00 - 17.00

Otrdien      9.00 - 17.00

Ceturtdien  9.00 - 17.00

Individuālās karjeras konsultācijas skolēniem pēc iepriekšējas pieteikšanās pa e-pastu vai e-klasē.

e-pasts: inara.strazdina@ikskilesvidusskola.lv

T.: 29297570