Aktuāli!

Skolas kanceleja darbu atsāk 11.augustā.

Skolas bibliotēka atvērta no 17.augusta.

 

Jaunumi

Par bērnu uzņemšanu Ikšķiles vidusskolas 1.klasē 2022./2023.m.g.
2022-01-06

 Ikšķiles vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2022./2023. mācību gadam noteikta no 01.02.2022. līdz 31.05.2022.

Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

  • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu un izglītojamā kartīti (veidlapas pieejamas elektroniski un skolas kancelejā);
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

Iesniegumus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: vidusskola@ikskile.lv  

Formas aizpildīšanai:

Iesniegums Word formātā

Iesniegums PDF formātā

Līdz 01.09.2022. skolas kancelejā jāiesniedz:

  • pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa) ar ģimenes ārsta slēdzienu.

Klātienē dokumenti tiks pieņemti skolas kancelejā pēc ārkārtas situācijas atcelšanas darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00. Datums tiks precizēts.

            Ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.36/2014 “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, 1.klasēs” var iepazīties skolas mājaslapā:  www.ikskilesvidusskola.lv (sadaļā - Skolas noteikumi)

Informācija pa tālruni 65030236, jautājumiem, kas saistīti ar mācību procesu 63509266

E-pasts: vidusskola@ikskile.lv