Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi
Izmaiņas skolēnu autobusa pieturvietai atiešanai no skolas
2016-10-06
Informējam, ka ir veiktas izmaiņas ar skolēnu autobusa pieturvietu, atiešanai no skolas: 1) virzienā uz Saulkalni autobusa pietura ir paredzēta pie Latvijas pasta ēkas; 2) virzienā Tīnūži-Ogre autobusa pietura ir paredzēta pie Ikšķiles Tautas nama. Skolas administrācija

Lasīt vairāk
Informācija 1.klašu vecākiem!
2016-09-26
Šobrīd ir novērota situācija, ka pirmklasnieku vecāki (vecvecāki) pulcējas pie klasēm, kur paralēli notiek mācību stundas vecāko klašu skolēniem, līdz ar to rodas situācijas, kad notiek dažādas nesaprašanās vecāku (vecvecāku) un skolas darbinieku starpā.

Lasīt vairāk
Filmiņa par Ikšķiles vidusskolu
2016-09-13
Ikšķiles vidusskolas jubilejas gadā ir tapis videoklips par skolu. Tā autors ir Ikšķiles vidusskolas absolvents Artūrs Franckevičs!

Lasīt vairāk
E-karšu konta numurs
2016-09-12
Lūdzam vecākus pievērst uzmanību, ka naudas iemaksai e-kartēs kopš 1.septembra ir mainīts konta numurs. Lai norēķinātos ar e-karti, audzēkņu vecākiem ir jāieskaita nauda Ikšķiles novada pašvaldības kontā: A/S “SEB banka”; kods: UNLALV2X, konta nr.: LV89UNLA0050016278274.

Lasīt vairāk
Interešu izglītības nodarbību norises laiki
2016-09-09
Informējam, ka sadaļā "Mācību darbs" Jūs varat iepazīties ar interešu izglītības nodarbību norises laikiem Ikšķiles vidusskolā.

Lasīt vairāk
Stundu saraksts
2016-08-31
Informējam, ka sadaļā "Saraksts/tā izmaiņas" ir pieejams jaunais 2016./2017. mācību gada stundu saraksts.

Lasīt vairāk
Klašu audzinātāji un klašu telpas 2016./2017.m.g.
2016-08-28
Informējam, ka sadaļā "Pedagogi", apakšsadaļā "Klašu audzinātāji" Jūs varat iepazīties ar 2016./2017.m.g. klašu audzinātāju un klašu telpu sarakstu.

Lasīt vairāk
Informācija par e-kartēm
2016-08-27
Informējam, ka arī turpmāk Ikšķiles vidusskolas ēdnīcā par ēdināšanas pakalpojumiem 5.-12.klašu skolēni varēs norēķināties ar e-kartēm. Tiem audzēkņiem, kuriem bija valsts mērķdotācijas atlikums no iepriekšējā mācību pusgada,kad tika piešķirtas brīvpusdienas 5.-9.klašu skolēniem, tika ieskaitīts atpakaļ Valsts kasē.

Lasīt vairāk
Par dienasgrāmatu lietošanu skolā
2016-05-31
Pēc esošās situācijas analīzes, kā arī ņemot vērā aptaujas par dienasgrāmatu izmantošanu skolā rezultātus, skolas vadība ir konceptuāli pieņēmusi lēmumu sākot ar 2016./2017.mācību gadu, izmantot papīra formāta dienasgrāmatas tikai sākumskolas klasēs, sākot ar 5.klasi pilnībā pārejot uz "e-klases" izmantošanu.

Lasīt vairāk
Informācija par mobilo telefonu lietošanu skolā
2016-04-07
Informējam skolēnus un to vecākus, ka sākot ar šā gada 11.aprīli un līdz mācību gada beigām Ikšķiles vidusskolā mācību procesa laikā (stundās, starbrīžos, pasākumos) mobilos telefonus skolā lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu.

Lasīt vairāk